Galleries

Galleri Profilen
www.galleri-profilen.dk

Galleri Brandstrup
www.brandstrup.no

Faurschou
www.faurschou.com


Edition Copenhagen (Prints)
www.editioncopenhagen.com

Museums

ARKEN, Museum of Modern Art
www.arken.dk

ARoS. Aarhus Art Museum
www.aros.dk

The Danish National Gallery
www.smk.dk

Esbjerg Art Museum
www.eskum.dk

Fuglsang Art Museum
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Herning Museum of Contemporary Art
www.heartmus.dk

Horsens Art Museum
www.horsenskunstmuseum.dk

The Kastrupgård Collectiion
www.kastrupgaardsamlingen.dk

Kunsten, Museum of Modern Art
www.kunsten.dk

Kupferstich Kabinett
www.smb.museum

Louisiana Museum of Modern Art
www.louisiana.dk

Museum van Hedendaagse Kunst

The National Museum of Art, Architecture and Design
www.nasjonalmuseet.no

Randers Art Museum
www.randerskunstmuseum.dk

The Royal Collection of Graphic Art, The Danish National Gallery
www.smk.dk

Shenzhen Art Museum
www.szam.org/

Scheringa Museum of Realist Art
www.scheringamuseum.nl

Storstrøm Art Museum
www.skejten.dk

Trapholt Museum for Art, Design and Handicraft
www.trapholt.dk

Trondheim Art Museum

Trondhjems Kunstforenings Samling

Vestsjællands Art Museum
www.vestkunst.dk

Vejle Art Museum
www.vejlekunstmuseum.dk